Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Tarptautinė konferencija "Ekologiška architektūra"

 

Kauno architektūros fesitvalio partneris - Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Ekologiška architektūra 2013“, kuri vyks 2013 m. spalio 24 d. kaip KAFe 2013 sudėtinė dalis.

 

Konferencijos „Ekologiška architektūra“ tikslas - aptarti darnaus vystymosi principų ir ekologinio projektavimo nuostatų taikymo architektūriniame projektavime ir aplinkos formavime klausimus, pasidalinti Lietuvos patirtimi šioje sityje su užsienio šalių mokslininkais, nustatyti ekologinio projektavimo ir aplinkos formavimo estetinius ir technologinius ypatumus atsižvelgiant į mūsų krašto klimatines sąlygas, sociokultūrines ir kitas ypatybes.


Konferencijos „Ekologiška architektūra 2013“ pagrindinės temos:
Miestų centrų atgaivinimas;
Miestas ir vanduo;
Kraštovaizdis ir vanduo.

 

Oficiali konferencijos kalba: anglų

Daugiau informacijos ir registracija: http://ktu.lt/saf/turinys/international-conference-ecological-architecture

Papildoma medžiaga: 

PARTNERIAI RĖMĖJAI