Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

RYTAI-RYTAI 4

RYTAI - RYTAI 4

Renginys „Rytai – Rytai 4” vyks Kaune 2013 m. rugsėjo mėn. Svarbiausias projekto tikslas - tęsti pradėtą Japonijos - Lietuvos architektūros projektą bei įgyvendinant tarpkultūrinius kūrybinius architektūros projektus prisidėti prie tarptautinės architektūrinės minties plėtojimo. Labai svarbus projekto tikslas - Lietuvos architektūros bendruomenei būti matomai bei atpažįstamai tarptautinėje architektūros erdvėje, nes tik organizuodami tarptautinius aukšto lygio architektūros renginius galime tikėtis rezultato.  

Kūrybinės dirbtuvės - laikotarpyje 2013 rugsėjo 23-27 d. 

Numatomos Lietuvos ir Japonijos architektūros mokyklų studentų kūrybinės dirbtuvės tema „Meeting Points. City and River“. Ši tema yra ypač aktuali tiek Kaunui, tiek ir Vilniui. Numatoma, kad jose dalyvaus 11 Lietuvos aukštųjų  architektūros mokyklų studentų (KTU, VGTU, VDA, VDA KDF) ir 7 Japonijos aukštųjų  architektūros mokyklų studentų, kurie sudarys atskiras mišrias grupes po 3-4 studentus. Grupes konsultuos Lietuvos ir Japonijos profesionalūs architektai.
Kūrybinių dirbtuvių trukmė - 3 dienos. Numatoma kūrybinių dirbtuvių vieta - Domus Pacis svečių namai, Papilio g. 9, Kaunas
Darbų pristatymo ir parodos vieta - Kauno "Žalgirio arenos" GALA amfiteatras.

 

Paroda - 2013 rugsėjo 24-spalio 16 d.

Numatoma bendra Japonijos – Lietuvos architektų paroda, kurią sudarys virš 50 abiejų pusių architektų darbų. Parodos trukmė - 3 savaitės, atidarymo renginys ir parodos vieta -  Kauno "Žalgirio arenos" GALA amfiteatras ir parodų erdvė.

Atidarymas: Rugsėjo 24 d. 17:30

 

Simpoziumas - 2013 rugsėjo 24 d.

Japonijos – Lietuvos architektų viešosios paskaitos – simpoziumas. Numatomos  paskaitos ir diskusija.

Renginio vieta: Kauno "Žalgirio arenos" GALA amfiteatras.

Laikas: 14 - 16 val.

Pranešejai: Koichi Yasuda, Akiko Miya, Toshikatsu Ienari

 

Paskaitos - studentų kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas - 2013 rugsėjo 27 d.

Programa:

10:00-12:00 - paskaitos (Nobuaki Furuya, Manabu Chiba, Kazuhiro Kojimo)

12:00-14:00 - studentų kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas

16:00-17:00 - kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas

17:00-19:00 - pasaulinio garso architekto Ryue Nishitzawa (SANAA) paskaita

19:00 - grupės MEROPE koncertas

 

Katalogas

Numatoma išleisti bendrą kūrybinių dirbtuvių ir parodos katalogą.

 

Projektas remiamas Asia-Europe Foundation (ASEF), Arts Network Asia (ANA) and Trans Europe Halles (TEH) kaip tarptautinės programos Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe dalis

 

Paskelbta: G.Balčytis 2013.01.04

 

PARTNERIAI RĖMĖJAI