Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

PASKAITOS

VIEŠOSIOS PASKAITOS.* Viešųjų paskaitų tikslas - atvirose profesionalų ir visuomenės diskusijose koncentruoti renginių lankytojų dėmesį į miesto plėtrą bei architektūrą, viešinant svarbius miestui projektus, kurie darys įtaką mūsų gyvenimui. Taip bus sukurta galimybė glaudesniam architektų ir visuomenės dialogui atsirasti, šviesti visuomenę ir ugdyti jos susidomėjimą architektūra bei skatinti suprasti jos vertę. Numatomame paskaitų cikle, bus diskutuojami svarbiausi numatomi projektai bei akcentuojama inovatyvaus, darnaus ir tausojančio miesto kūrimo būtinybė. Atskiram 5 paskaitų ciklui numatoma kviesti žinomus užsienio architektus pasidalinti patirtimi Lietuvos urbanistikai ypač aktualia tema „Vanduo ir miestas“. Numatomos paskaitos:

  • „Kokią ateitį mums projektuoja Kauno bendrasis planas“ - vieša paskaita-diskusija miestiečiams ir architektūros profesionalams viešinant, pristatant ir aptariant Kauno miesto bendrąjį planą.
  • „Aukštybiniai pastatai Kaune – mada ar būtinybė“ -  vieša paskaita-diskusija miestiečiams ir architektūros profesionalams viešinant, pristatant ir aptariant aukštybinių pastatų išdėstymo schemą ir jų dislokaciją Kaune.
  • „Kaunas - patogus miestas dirbti ir gyventi“ - vieša paskaita-diskusija miestiečiams ir architektūros profesionalams viešinant, pristatant ir aptariant parkavimo aikštelių įrengimą, jų statymą ir dislokaciją Kauno centrinėje dalyje.
  • „Kauno centrinė dalis – senos ir naujos architektūros lydinys?“ - vieša paskaita-diskusija miestiečiams ir architektūros profesionalams vertinant, aptariant ir siūlant šiuolaikiškus ir darnius sprendimus Kauno centrinės dalies planavime ir vystyme. 
    Paskaitų ciklą galėtų lydėti Kauno m. savivaldybės užsakytų konkursinių projektų, atliktų per pastaruosius 10 m. informacinė paroda.
  • „Vanduo ir miestas“ -  žinomų užsienio architektų 5 paskaitų ciklas architektams, studentams ir gyventojams viešinant inovatyvią patirtį miestų centrų vystymo bei jų sąlyčio su upėmis svarbai akcentuoti, naujos ir senos architektūros dermės istorinėse miesto dalyse galimybėms parodyti.

Galimi partneriai: Architektūros (pokalbių) Fondas, LR Kultūros ministerija, LR Aplinkos ministerija, Kauno m. savivaldybė užsienio valstybių ambasados VDU, VDA KDF, VDA, VGTU

* paskaitų skaičius ir pavadinimai gali keistis priklausomai nuo programos

PARTNERIAI RĖMĖJAI