Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

LAISVĖS IMPULSAI

 

 

Projektas "Laisvės impulsai", prasidėsiantis 2013 m. rugsėjo 2 d. Kauno Laisvės alėjoje - tai inovatyvus, eksperimentinis naujos architektūros istorinėje aplinkoje atsiradimą nagrinėjantis bei intelektualiai įtraukiantis, architektūros idėjų ir kritinės minties sklaidą mieste užtikrinsiantis renginys, kurio pagrindinis tikslas - inicijuoti gyvas ir atviras miesto visuomenės, verslo, architektų, savivaldos ir kitų susidomėjusių visuomenės grupių diskusijas apie tai, kokia gali (ar galėtų) būti šių dienų architektūra istorinėse miestų erdvėse, kuri dabar dažnai yra vertinama nevienareikšminkai ar netgi sukelia kontroversiškų nuotaikų.

 

Idėja
Numatomo projekto "Laivės impulsai" esmė - pasiūlyti gabiausiems jaunosios kartos architektams (iki 40 m. amžiaus) pateikti savo vizijas "sergančioms" Kauno Laisvės alėjos vietoms: pastatams, jų fasadams, numatomiems antstatams. Laisvės alėja šiam projektui pasirinkta todėl, kad tai pagrindinė miesto erdvė, o naujai čia pastatyti objektai sulaukė itin stipraus visuomenės nepritarimo. Kita vertus, matome, kad šioje istorinėje gatvėje yra daug apleistų pastatų, nesutvarkytų vietų, kurių užstatymus ar funkcijas galiausiai vis tiek reikės išspręsti, tad tokiam atsakingam žingsniui reikia ypač rimtai pasirengti ir apsvarstyti visas galimas alternatyvas.
Pasitelkus architektūros idėjų vizualizacijas bus siekiama sužadinti viešas miesto gyventojų ir svečių diskusijas apie tai, kaip jau susiformavusioje istorineje miesto erdvėje galėtų derėti sena ir nauja, kokia yra paveldo reikšmė, kaip galėtų užgimti nauji architektūriniai sprendimai, ko reikėtų, kad miestas pilietiškai atgimtų, o jo architektūrinis ir urbanistinis veidas bei jo kaita būtų kiekvieno miesto gyventojo intelektualus rūpestis.
Kadangi šių architektūrinių vizijų neketinama įgyvendinti, joms nebus taikomi jokie apribojimai, išskyrus vieną - meninį, t.y. reikalavimas, kad būtų pasiūlyta įmanomai geriausios vertės architektūra, savyje užkoduojanti patį geriausią šių dienų modernios architektūros požiūrį į istorinę aplinką.

 

Paroda
Padarytos vizijos (planuojama, kad jų bus parengta 30-40-čiai  realių objektų ar erdvių)  bus kokybiškai atspausdintos ant didelio formato stendų (2 x 3 m.), kurie bus viešai  du mėnesius eksponuojami Laivės alėjoje šalia "gydomų" pastatų. Taip visa Laisvės alėja  taps unikalia architektūros pasiūlymų laboratorija - galerija ir atvirų diskusijų forumu po atviru dangumi, kur žmonės galės rinktis ir diskutuoti apie tinkamus ar netinkamus architektūrinės išraiškos pavyzdžius ir jų daromą įtaką istorinei aplinkai.

Tai bus pirmasis tokio pobūdžio renginys ir sykiu viešas bandymas drauge su miesto bendruomene susivokti, kokios architektūros atsiradimas būtų tinkamiausias (ar atmestinas) istorinėse ir saugomose miestų dalyse.

 

Katalogas

Bus išleistas visų pateiktų darbų katalogas.

 

Dalyviams:

Pasirink bet kurį tau tinkamą objektą patalpintoje Laisvės alėjos plano schemoje. Rezervuok numatomą pastatą savo vizijai realizuoti  užpildydamas žemiau patalpintą formą arba siųsk el.laišką adresu: info@kafe2013.lt

 

Sąlygos dalyviams:
- Dalyvauja architektų biurai, neformalios architektų grupės, pavieniai architektai iš Lietuvos ir užsienio

- Ne vyresni kaip 40 metų
- Kuriantys šiuolaikišką ir progresyvią, maksimaliai aukštos kokybės architektūrą
- Nebijantys pristatyti ir apginti savo vizijas viešų diskusijų metu Laisvės alėjoje
- Galintys pateikti aukštos kokybės projekto vizualizaciją PDF formatu iki 2013m. liepos15 d.

 

Viena vieta gali būti rezervuojama ne daugiau kaip dviems dalyviams.

Failai "Papildoma medžiaga" parsisiuntimui - tai Laisvės alėjos foto išklotinės (2005 m.) ir fasadų brėžiniai (1972 m.). Tai pagalbinė medžiaga susiorientavimui, nes kiekvienas dalyvis savo rezervuotą vietą fotografuojasi pats.
2013 m. vasario mėn. dalyviams numatomas smagus susirinkimas plačiau pristatant ir aptariant renginio projekto idėją bei tikėtinus rezultatus.
 

Paskelbta: G.Balčytis 2013.01.24

 

PARTNERIAI RĖMĖJAI