Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

IDĖJA

Kauno architektūros festivalis (KAFe) numatomas rengti kaip reguliarus tarptautinis profesinis - edukacinis architektūros renginys vyksiantis Kaune kas 2-3 metai, parodantis architektūros reikšmę šalies kultūrai bei ekonomikai ir skirtas Lietuvos ir Kauno gyventojams, o taip pat architektūros profesionalams. Plataus masto tarptautiniai renginiai labai padeda miestams tapti konkurencingiems, todėl manome, kad tokio architektūros festivalio idėjos palaikymas yra svarbus tiek valstybės, tiek miesto savivaldybės, tiek ir verslo interesas. Šalia kitų reguliarių tarptautinių Kauno renginių - Tekstilės bienalės, Modernaus šokio festivalio, Kauno kino festivalio, KAFe praturtins miestą svarbiu kultūriniu renginiu, o Lietuva ir Kaunas taps labiau atpažįstami Europos kontekste. Tai padės pritraukti šalies ir užsienio svečių, verslininkų, studentų.

Dalyvaudama kasdieniniame kiekvieno žmogaus gyvenime, architektūra labai įtakoja jo gyvenimo lygį ir savijautą, tačiau žmonių pasiruošimas suprasti architektūrą ir jos procesus yra gana menkas. Visuomenė architektūrą dažniausiai vertina nekilnojamojo turto prasme, bet kaip meno objektas ji suprantama ypač retai. Kuo daugiau miesto gyventojai sužinos apie architektūrą ir jos „užkulisius”, tuo dialogas tarp skirtingų žmonių grupių architektūros ir miesto plėtros klausimais taps geresnis.

 

KAFe datos ir tema
 Renginio programos trukmė : 8 savaitės
 Renginio data:  2013 m. Rugsėjo 1 d. – spalio mėn. 30 d.
 Renginio tema:  „Istoriniai miestų centrai bei jų ryšys su upėmis“

 

KAFe tikslai ir uždaviniai:
 Atvirose profesionalų ir visuomenės diskusijose koncentruoti renginių lankytojų dėmesį į miesto plėtrą bei architektūrą, kaip reikšmingą mūsų aplinkos nuotaikos bei gerbūvio kūrėją, sukurti galimybes glaudesniam architektų ir visuomenės dialogui atsirasti, šviesti visuomenę, ugdyti jos susidomėjimą architektūra bei skatinti suprasti jos vertę.
 Paskatinti sutvarkyti ir miestiečiams bei svečiams parodyti turtingą Lietuvos tarpukario architektūrą. Šio turtingo architektūrinio paveldo išsaugojimas, dokumentavimas ir visuomenės adekvatus informavimas turėtų tapti svarbiu programos Kaune prioritetu.
 Parodyti kūrybinių industrijų svarbą šalies ekonomikai, vystyti miesto kūrybinį potencialą, įtraukti Lietuvos aukštąsias mokyklas į miesto kūrimo procesą.
 Paskatinti architektūrinį bei kultūrinį bendradarbiavimą ir ryšius su kitais miestais bei valstybėmis, nes tai visiems atvertų daugiau galimybių.
 Supažindinti miestiečius bei miesto svečius su Lietuvos ir Kauno architektūros kūrėjų potencialu bei parodyti, kad architektūra gali ir turi tapti svarbiu šalies įvaizdžio formavimo įrankiu, galinčiu reprezentuoti šalį ir nutiesti tiltus ilgalaikiams kultūriniams bei verslo santykiams su kitomis valstybėmis.

 

Paskelbta: G.Balčytis 2013.01.02

PARTNERIAI RĖMĖJAI